Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2012

autograf
2417 04c2 350
Reposted frominsania insania viakarolia karolia
autograf
4760 73a6 350
Reposted fromkoalaonrocks koalaonrocks viakarolia karolia
Sponsored post
feedback2020-admin
autograf
Dr Foreman: Chłopak właśnie pisał sprawdzian z matematyki, kiedy nagle pojawiły się mdłości i dezorientacja.
Dr House: Właśnie tak matma działa na ludzi.
— True.
Reposted fromJulaBalu JulaBalu viakarolia karolia
autograf
autograf
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello; dobra lekcja
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viakarolia karolia
autograf
9776 a058 350
Reposted fromabsstract absstract vialamalama lamalama
autograf
4954 ee8e 350
Reposted fromcallmeparanoid callmeparanoid vialamalama lamalama
autograf
Reposted fromdramaaddict dramaaddict
autograf
http://24.media.tumblr.com/e02389283085bd78b7255ca542e71321/tumblr_mf67b15ls41qfkkmwo1_500.gif
http://25.media.tumblr.com/91af3a05de7b4afd254efeda397f7b79/tumblr_mf67b15ls41qfkkmwo2_500.gif
Reposted fromretaliate retaliate viamerkator merkator
autograf
autograf
Reposted frommeem meem viacarrotsalad carrotsalad
autograf
3664 3ec6 350
Reposted fromAgnese Agnese viacarrotsalad carrotsalad
autograf
Reposted fromtwice twice vialamalama lamalama
autograf
Reposted fromtwice twice vialamalama lamalama
autograf
3659 1e3d 350
Reposted fromintrigante intrigante vialamalama lamalama
autograf
3355 c930 350
Reposted fromgoniewicz goniewicz vialamalama lamalama
autograf
5462 4840 350
Reposted fromBloodMoon BloodMoon vialamalama lamalama
autograf
9466 93ba 350
Reposted fromtwarze twarze vialamalama lamalama
autograf
Reposted fromshakeme shakeme vialamalama lamalama
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...